تدریس اخلاق‌محور ‌مبتنی بر فناوری آموزشی

تدریس اخلاق‌محور ‌مبتنی بر فناوری آموزشی

صد و هشتاد و هشنمین رویداد آموزشی با موضوع « تدریس اخلاق‌محور ‌مبتنی بر فناوری آموزشی »

دکتر رامسیس افتخاری مقدم (دکتری تکنولوژی آموزشی، معاون دفتر آموزش‌های مجازی مرکز آموزش مدیریت دولتی)


درباره وبینار:

تدریس اخلاق‌محور، بازنگری وظایف معلمان بر اساس صلاحیت‌هایی است که جزء جدایی‌ناپذیر هنر معلمی است. هنر تدریس، ترکیبی از ملاحظات حرفه‌ای و مهارت‌هایی که فرایند یاددهی- یادگیری را تسهیل می‌کند، مهم‌ترین مهارت اخلاقی معلمان می‌داندذ.

  سه‌شنبه 19 اسفند ماه

ساعت 19 الی 20

لینک شرکت در وبینار

https://www.skyroom.online/ch/elab/ecel

 

تاریخ

اسفند 19 1399
منقضی شده است!

زمان

19:00 - 20:00

برگزار کننده

آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
ایمیل
ecelsbu@gmail.com

ثبت ديدگاه