ارزشیابی اثربخش در آموزش‌های الکترونیکی

ارزشیابی اثربخش در آموزش‌های الکترونیکی

صد و هشتاد و ششمین رویداد آموزشی با موضوع « ارزشیابی اثربخش در آموزش‌های الکترونیکی »

دکتر محسن باقری (دکتری تکنولوژی آموزشی، عضو هیئت علمی گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک، مدیر مرکز فناوری‌های نوین آموزشی دانشگاه اراک )


درباره وبینار: 

آموزش الکترونیکی مستلزم تغییر در نوع نگاه به فرایند یاددهی-یادگیری و به‌کارگیری روش‌های تدریس و ارزشیابی متناسب با آن می‌باشد. در این وبینار درباره ارزشیابی اثربخش آموزش‌های الکترونیکی و پیش‌فرض‌های آن، مباحثی ارائه خواهد شد.

  یکشنبه 17 اسفند ماه

ساعت 19 الی 20

لینک شرکت در وبینار

https://www.skyroom.online/ch/elab/ecel

تاریخ

اسفند 17 1399
منقضی شده است!

زمان

07:00 - 20:00

برگزار کننده

آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
ایمیل
ecelsbu@gmail.com

ثبت ديدگاه