ارتباطات سازمانی مؤثر، کلیدی برای حل مشکلات معلمان

ارتباطات سازمانی مؤثر، کلیدی برای حل مشکلات معلمان

صد و هشتاد و یکمین رویداد آموزشی با موضوع « ارتباطات سازمانی مؤثر، کلیدی برای حل مشکلات معلمان»

دکتر اباصلت خراسانی (دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی / عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، مدیر منایع انسانی و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی)


درباره وبینار: 

با توجه به اینکه ارتباطات سازمانی، نقش کلیدی در عملکرد اثربخش سازمان‌ها داشته و عامل مهمی در موفقیت آنهاست، در این وبینار در خصوص ایجاد ارتباطات سازمانی موثر و کارامد در دستگاه آموزش و پرورش که تمامی ذی‌نفعان را دربرگیرد بحث می‌گردد.

  یکشنبه 10 اسفند ماه

ساعت 19 الی 20

لینک شرکت در وبینار

https://www.skyroom.online/ch/elab/ecel

 

تاریخ

اسفند 10 1399
منقضی شده است!

زمان

19:00 - 20:00

برگزار کننده

آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
ایمیل
ecelsbu@gmail.com

ثبت ديدگاه