همکاری طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی» و آموزش و پرورش خراسان جنوبی

به درخواست اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، وبینارهای طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی» به روش استریم در شبکه شاد بازپخش و با استقبال بیش از 2000 معلم این استان روبرو شد.

به گزارش روابط عمومی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی»، اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، ضمن قدردانی از فعالیت‌ها و خدمات طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی»، به‌منظور توانمندسازی و ارتقای شایستگی‌های معلمان این استان در حوزۀ «معلمی دیجیتال»، خواستار بازپخش مجموعه وبینارهای آموزشی طرح مذکور، به روش استریم و در شبکۀ ملی شاد شد. در پاسخ به درخواست مذکور، شورای سیاست‌گذاری طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی»، موافقت خود را اعلام کرد. 

طبق آمار دریافت شده از اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، بازپخش وبینارها از روز شنبه، مورخ 20 دی ماه 1399 آغاز شده و هر وبینار نیز، به طور متوسط، در شبکه شاد، توسط 800 نفر به‌صورت هم‌زمان و 2000 نفر به‌صورت غیرهم‌زمان، مورد بازدید قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که، وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی»، در کانال شاد اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی به آدرس hemmatskh@، در حال بازپخش است.

امید است، زمینه‌های همکاری و تعامل هرچه بیش‌تر آموزش عالی و آموزش و پرورش فراهم گردد تا در ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان عزیز موفق‌تر عمل شود.