«لنز تعلیم تربیت»

“لنز تعلیم و تربیت” یکی دیگر از برنامه‌های توانمندسازی مربیان “طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی” است. که با حضور متخصصان تعلیم و تربیت برگزار می‌شود. هدف این برنامه تحلیل و بررسی فیلم کلاس‌های آنلاین دوره‌های مختلف تحصیلی در دوران کرونا با “لنز تعلیم تربیت” می‌باشد. بی‌شک این جلسات می‌تواند نقاط قوت و ضعف آموزش الکترونیکی را به‌صورت عینی و ملموس با نظر متخصصان تعلیم و تربیت مبتنی برمفاهیم و نظریات یادگیری الکترونیکی مشخص نموده و درس‌آموخته‌های ارزشمندی را برای شما به همراه داشته باشد. هر یک از جلسات «لنز تعلیم و تربیت» با موضوعات زیر  و دبیری علمی دکتر فرنوش اعلامی عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

  • معرفی رویداد لنز تعلیم و تربیت با حضور دکتر بهار بندعلی و دکتر فرنوش اعلامی
  • پیش دبستان و اول دبستان(1) با حضور کارشناس مهمان: مهندس حافظی نژاد(کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی)
  • پیش دبستان و اول دبستان(1) با حضور کارشناس مهمان: مهندس حافظی نژاد(کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی)
  • مشارکت و تعامل دبستانی‌ها در کلاس آنلاین با حضور کارشناس مهمان: سمیه یدیسار(مدیریت پروژه از دانشگاه لیدز انگلستان)
  • بررسی محتواهای آموزش ریاضی در مقطع ابتدایی با حضور کارشناس مهمان  طبیه غفوری(کارشناس آموزش ابتدایی مدرس و معلم آموزش و پرورش)
  • خلاقیت در کلاس‌های مجازی با حضور کارشناس مهمان بتول سبزه(عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان تهران)
  • بازی‏ وارسازی کلاس های مجازی (Gamification) با حضور کارشناس مهمان خانم نادیا سلیمانی(دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، شهید بهشتی)
  • سرگرم آموزی در کلاس های مجازی با حضور خانم دکتر فرنوش اعلامى(عضو هیئت علمى گروه علوم تربیتى دانشگاه شهید بهشتى)