تدوین مدلی برای ارتقای شایستگی های دیجیتال مدرسان در دانشگاه شهید بهشتی

معلم حرفه‌ای از نگاه علمی چه ویژگی‌هایی دارد؟ در چه زمینه‌هایی سرآمد است؟ آیا تنها یک مدرّس خوب بودن برای معلمی کافیست؟ در عصر دیجیتال یک معلم باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی با ارائۀ مدل شایستگی های دیجیتال معلمان به عنوان مرجعی برای ارتقای شایستگی های حرفه ای معلمان عزیز کشورمان در حوزه آموزش مجازی، به این پرسش ها پاسخ داده است. 

یکی از مهم ترین چالش ها در ارتباط دو نهاد دانشگاه و آموزش‌وپرورش، کاربردی کردن دروس دانشگاهی و تبدیل تئوری به عمل در امر آموزش می باشد. پس از همهگیری و شیوع بیماری کووید19 و ضرورت حرکت به سمت یادگیری الکترونیکی در مدارس کشورمان، «آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری» دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، با هدف توانمندسازی و ارتقای شایستگیهای حرفهای و دیجیتال معلمان، مدیران و کادر آموزشی مدارس، اقدام به تدوین مدل شایستگی های دیجیتال معلمان نموده است.

چارچوب مدوّن شایستگی‌های دیجیتال مدرسان شامل 6 شایستگی کلی و 22 مؤلفۀ شایستگی است که در شکل زیر نشان داده شده است. درواقع، بر اساس این چارچوب، نقاط قوت و قابل بهبود معلمان استخراج شده و برای ارتقای آن ها برنامه ریزی می گردد. در ادامه، توضیح مختصری پیرامون این شایستگی ها ارائه شده است:

  1. شایستگی مشارکت حرفه ای: توانایی معلم در تعامل مستمر با یادگیرندگان، سایر معلمان، والدین و ذی‌نفعان تعلیم و تربیت، تا از این طریق، نوآوری‌های آموزشی جمعی خلق شوند.
  2. شایستگی منابع دیجیتال: توانایی معلم در شناسایی، ایجاد و به اشتراک‌گذاری منابع دیجیتال، به منظور پشتیبانی و تقویت آموزش و یادگیری دانش آموزان با در نظر گرفتن هدف خاص یادگیری، زمینه، رویکرد آموزشی و گروه یادگیرنده
  3. شایستگی یاددهی- یادگیری: توانایی معلم در مدیریت و هماهنگی فرآیند استفاده از فناوری‌های دیجیتال در بافت یاددهی-یادگیری 
  4. شایستگی ارزیابی: توانایی معلم در ارتقای راهبردهای ارزیابی کنونی با استفاده از فناوری‌های دیجیتال و خلق روش های ارزیابی نوآورانه به منظور نظارت مستقیم بر میزان پیشرفت یادگیرنده، تسهیلگری فرآیند بازخورد و فراهم آوردن فرصت ارزیابی
  5. شایستگی توسعه یادگیرندگان: توانایی معلم در استفاده از استراتژی‌های آموزشی یادگیرنده‌محور و تسهیل مشارکت فعال یادگیرندگان در روند یادگیری به طوری که به یادگیرندگان کمک کند تا مالک و مسئول یادگیری خود باشند.
  6. شایستگی تسهیل شایستگی های دیجیتال یادگیرندگان: توانایی معلم در انتقال، تقویت و تسهیل شایستگی‌های دیجیتال یادگیرندگان در جهت درگیر ساختن دانش آموزان در فرآیند یاددهی- یادگیری

لازم به ذکر است که وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی» منطبق بر مدل تدوین شدۀ شایستگی های دیجیتال مدرسان، برنامه ریزی شده است و تا پایان اسفند ماه 1399 برگزار می گردد.

علاقه مندان به شرکت در وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی» می توانند از طریق آدرس زیر اقدام به شرکت در وبینارها نمایند:

https://www.skyroom.online/ch/elab/ecel

تازه ترین خبرها