طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی

دانشگاه؛ مسئولیت اجتماعی؛ ارتقای آموزش مجازی در مدارس

ارائه خدمات رایگان در زمینه: توانمندسازی و پشتیبانی معلمان و مدیران در حوزه آموزش‌های مجازی

هر زمان و هر کجای ایران، همراه و پشتیبان شما هستیم.

ارسال درخواست پشتیبانی
0
درخواست پشتیبانی ثبت شده
0
دقیقه آموزش همزمان رایگان
0
تعداد شرکت کنندگان در رویدادهای آموزشی همزمان
0
مربی حاضر در طرح
0
رویداد آموزشی

پشتیبانی چگونه انجام می‌شود؟

فرایند پشتیبانی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی:

لوگوی حامیان

یادگیری الکترونیکی را با ما آغاز کنید:

    به پشتیبانی نیاز دارید؟ اینجا درخواست خود را ثبت کنید.